MOVIE PROJECT

The management team has begun work on an exciting filmproject that I would like to tell briefly about.

Dynamix will produce a spot on our activities and will be filming this at the summer camp in Stockholm. The film is produced by Kanal100 and they have many years of experience and knowledge of commercials. 
We will offer all clubs the opportunity to buy a variant of this film that fits your own academy and you can use in your activities for advertising purposes! 
Two packages are offered: 
Shorter commercials with custom logos and text
You will get a commercial showing neutral training images with different fighters from Dynamix and can easily and professionally market your own academy. 
You get your own logo and any text printed in the final movie.
Cost: 3000 SEK + VAT 
Custom commercial with short interview with for instance your head instructor
You get a slightly longer version of the film with the training images and also a short interview with your head instructor that can describe your academy.
You get your own logo and any text printed in the final movie.
Cost: 6000 SEK + VAT 
It may be added that for a similar film with current market prices may have to pay at least 10 times as much. Order now 🙂 
Tell us which version you want to order and you will recieve more information after that.
We must have your order no later than July 31 
Here you can read more about Kanal100 and surf the website to look at the various reports made by them.
A variation similar to the approach we have chosen (but we will offer separate films for each academy) is to look at here: http://webbtv.kanal100.se/kanal100/
(search for the movie on “Sport and Health” or films on Friskis & Svettis) 
If you have your own preferences for the film, Kanal 100 can of course solve it. 
Contact Dynamix to order and to get more information.

IN SWEDISH

FILMPROJEKT
I ledningsgruppen har vi börjat arbeta på ett spännande filmprojekt som jag tänkte berätta kort om. 
Dynamix kommer att producera en reklamfilm om verksamhet och filma detta i samband med sommarlägret i Stockholm. Produktionsbolaget heter Kanal100 och de har många års erfarenhet och kunskap om reklamfilmer och reportage.
Vi kommer att erbjuda alla klubbar möjligheten att köpa en variant av denna film som passar eran verksamhet och som ni kan använda i er verksamhet i reklamsyfte! 
Följande två upplägg erbjuds: 
Kortare reklamfilm med anpassade logotyper och slutext
Ni får en reklamfilm som visar neutrala träningsbilder med olika fighters inom Dynamix och som väldigt proffsigt marknadsför eran klubbs träningsformer.
Ni får eran egen logotype och valfri sluttext inlagd i filmen.
Kostnad: 3000 kr + moms 
Anpassad reklamfilm med kort intervju med tex ordförande eller huvudinstruktör
Ni får en lite längre version av filmen med träningsbilder och även en kortare intervju med tex er huvudinstruktör som besvarar några fastställda frågor och som då kan beskriva er verksamhet.
Ni får eran egen logotype och valfri sluttext inlagd i filmen.
Kostnad: 6000 kr + moms 
Det kan tilläggas att för att få en liknande film med gällande marknadspriser får man betala minst 10 gånger så mycket.
Alltså gäller det att hänga på nu direkt! 
Anmäl till oss vilken version ni vill beställa så får ni mer information efter det.
Vi måste ha er beställning senast den 31 Juli 
Här kan ni läsa mer om Kanal 100 och surfa runt på hemsidan för att titta på de olika reportagen som de gjort. En variant som liknar det upplägg vi valt (men vi kommer erbjuda separata filmer till varje klubb) finns att titta på här: http://webbtv.kanal100.se/kanal100/
(Klicka på reportage och filmen om Idrott och hälsa eller filmerna om Friskis&Svettis) 
Om ni har egna önskemål för filmerna så kan Kanal 100 självklart lösa det också, hör av er till mig så etablerar jag kontakten.

Mvh Ricard Carneborn