INFO FROM DYNAMIX MANAGEMENT

Dynamix Fighting Sports
During the World Championships in Malmoe the federation for Swedish Ju-Jutsu performed graduations to fighters within Dynamix (and other organisations). After that we recieved a lot of questions and the management team for Dynamix has since then worked with the matter and have had a good conversation with the federation regarding this.

Dynamix can see that there is a view of the federation gradations in the first place as an honorary distinction, and active in the Federation who are not so active in their respective style. Dynamix, however, sees some risk of styles sovereignty within its graduation system is undermined and there is confusion about the status and criteria for the different gradations.

Here is our official decision in the matter:

1. The Swedish Ju-Jutsu Federation´s degrees are not affiliated with SJJ-grades. It is entirely up to the graduated person to use the degree to which he or she wishes, but from the standpoint of Dynamix licenses and the next level of degrees obtained in sport ju-jutsu it can only be issued by Dynamix.

2. A cooperation on degrees with the Federation is considered to problematic and not in line with the principle that the different ju-jutsu styles are the ones who normally deals with graduations, etc..

3. To avoid confusion between the different grading systems Dynamix encourage the Swedish Ju-Jutsu federation not to hand out honorary degrees at Dynamix-arrangements, particularly at the summer camp or other times when there are gradations of Dynamix fighters.

4. Dynamix hopes that the Federation will publishthe full criterias for the Swedish Ju-Jutsu federation graduations.
  
Dynamix has through the federation graduations noted that we have a a problem with a lot of our successful contestants still having low grades considering their achievements. Dynamix have therefore worked with a new way for graduations to dan grades, not so different from the Federation.


SWEDISH VERSION

 

Under VM i Malmö utförde Ju-Jutsu federationen graderingar till fighters inom Dynamix (och andra organisationer). Efter det fick vi en massa frågor och ledningsgruppen för Dynamix har sedan dess arbetat med frågan och har haft ett bra samtal med förbundet angående detta.

Dynamix ser att det finns ett syfte med federationens graderingar i första hand som en hedersutmärkelse och för aktiva inom federationen som inte är så aktiva inom sin respektive stil. Dynamix ser dock vissa risker om stilarnas suveränitet inom sitt graderingssystem urholkas och om det finns oklarheter kring status och kriterier för de olika graderingarna.

Dynamix lämnar därför synpunkter enligt nedan.

1. Ju-Jutsu Federationens grader har ingen koppling till SJJ-graderna. Det är helt upp till den graderade att använda vilken grad den så önskar, men ur Dynamix synvinkel med licenser, nästa grad osv gäller bara grader erhållna i SJJ utfärdade av Dynamix.

2. Ev samarbete kring grader med federationen anses för omständligt och inte i linje med principen att stilarna är de som normalt har hand om graderingar mm.

3. För att undvika sammanblandning mellan de olika graderingssystemen uppmanas federationen att inte dela ut hedersgrader i samband med Dynamix-arrangemang, speciellt inte vid t ex sommarlägret eller andra tillfällen då det sker graderingar i Dynamix regi.

4. Dynamix ser gärna att federationen publicerar kriterier mm för federationens graderingar. 
 
Dynamix har bland annat genom federationens graderingar uppmärksammat en viss ?undergradering?, då speciellt bland våra framgångsrika tävlande och har därför tagit fram nya kriterier för dangraderingar som inte är så olik federationens.

Läs mer om detta under “Our sports och Sport Ju-Jutsu”


Comments

  1. avatar Lucky says:

    An accountancy practice strattera and adhd Checking Out.. .