DYNAMIX YOUTH EDUCATION – 23-24/10

Dynamix invite all instructors who teach kids to a course in Gävle on the 23-24th of October.

This course is for all trainers who teach youths and wants  to learn more about kids development and what exercises you can do to stimulate and develop their coordination and movement understanding. This course is for everybody and is not specific to any sport. The course will give you a two year license to teach kids within Dynamix concept.

The course is organized in cooperation with the Dynamix academy in Gävle between the  23rd-24th of October.

Instructors will be:
Ingemar Sköld 9 dan and Ricard Carneborn 5 dan.

The costs is  1500.

You must sign up  immediately in the form below.

SWEDISH
Kursen vänder sig till alla instruktörer som instruerar barn & ungdomar och som vill lära sig mer om barns utveckling och vilka övningar man kan göra för att stimulera och utveckla deras koordination och rörelseförståelse.

Kursen är inte specifik för någon idrott. Kursen arrangeras i  samarbete med Dynamix klubben i Gävle och anmälan göra via formuläret här nedan.

Kursledare är:
Ingemar Sköld 9 dan och Ricard Carneborn 5 dan.

Kursen kostar endast 1500 kr.

Anmälan måste ske omgående i formuläret nedan.

Name
Age
Email
Telephone
Academy
Team
Street adress
Type of course