BOOK A TEAM VISIT


Dynamix focus on increased networking!

“Book a visit by a Dynamix instructor at your club!

Dynamix focus on increased networking!

“Book a visit by a Dynamix instructor at your club!

All member clubs are now able to book a seminar on his club with one of the foremost practitioners of the team at no cost.
Dynamix centrally account for travel and accommodation expenses for making this possible. The goal is to strengthen ties within the team and take better advantage of our internal resources.

What instructors?
We will make use of qualified practitioners and expert instructors from the various clubs within the team. In some cases it is a matter of established trainers but we will give untried instructors (in terms of instructor) a chance to show what they have learned at the competition mats!

We will of course talk with each club what would work great at your club!

How?
If your club is keen on this you can book your first visit by contacting us and tell us which sport you want to develop in, and a number of possible dates that would work for you.
We will come back with a date and an instructor to come and visit you for 1 day (two classes).

If your club has a special interest for the classes (graduation exercise for Sport JJ or instructor training) just tell us and we will try to fix that.

Cost?
To arrange a “team visit” is free, the costs associated with travel and accommodation will be paid for by Dynamix.

How often?
The idea is that each club in the team have the opportunity to book a “team visit” at least every two years, but supply and demand will rule.

Sincerely Dynamix Management

//All instructors that are interested in being a part of the instructors team for this, please contact management

Dynamix satsar på ökat nätverkande!

”Besök av Dynamix instruktör på din klubb, nu bokningsbart!
Alla medlemsklubbar har nu möjlighet att utan kostnad boka in en seminariedag på sin klubb med någon av de främsta utövarna i teamet helt utan kostnad.
Dynamix centralt står för res och boendekostnader för att göra detta möjligt.  Målsättningen är att stärka banden i teamet och bättre ta tillvara på våra interna resurser.

Vilka instruktörer?
Vi kommer använda oss av meriterade utövare och kompetenta instruktörer från de olika klubbarna runt om i landet. I vissa fall är det fråga om etablerade instruktörer men vi kommer ge oprövade kort (instruktörsmässigt) chansen att visa vad de har lärt sig på tävlingsmattorna!

Givetvis pratar vi ihop oss med ansvarig ledare och tänker till vad som skulle funka bra på just er klubb!

Hur?
Om er klubb är sugna på detta så kan ni skynda på ert första besök genom att kontakta oss och meddela vilken idrott som ni vill utvecklas inom och ett antal tänkbara datum som skulle fungera för er.  Vi återkommer med ett datum och en instruktör som kommer och besöker er under 1 dag och håller upp till 2 träningspass.

Om er klubb har ett särskilt intresse att viga ett av passen till tex graderingsträning för Sport JJ eller instruktörsträning så går det också bra.

Kostnad?
Att arrangera ett ”team besök” är gratis, de kostnader som uppkommer i samband med resa och boende bekostas av Dynamix.

Hur ofta?
Tanken är att varje klubb i teamet skall ha möjlighet att boka in ett ”team besök” åtminstone vartannat år, men tillgång och efterfrågan kommer att styra.

Mvh Dynamix ledningsgrupp

// Alla instruktörer som är intresserade av att vara en del av det instruktörsteam som anlitas för dessa tillfällen, vänligen kontakta ledningsgruppen vias mail (info@dynamixfighting.com