Dynamix fick även två nya svartbälten i SJJ!

Under sommarlägret sker även en teknisk gradering i sport ju-jutsu inför Riksgraderingskommitén. Detta år godkändes tre fighters till nya grader. Jonatan Dagnå och Arvid Alm från SKIFT graderades till svart bälte och Ove Gusevik graderades till 2:a dan på sitt svarta bälte. I samband med graderingen genomförde även den första graderingen till grönt bälte inom sport ju-jutsu 2.0 systemet där orange bälten har möjlighet att gradera till grönt inför RGK som ett halvvägs test inför svart. Alla blev godkända!